Doradztwo zawodowe

  • HARMONOGRAMY KURSÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

    Poniżej umieszczone zostały odsyłacze do harmonogramów kursów realizowanych w ramach projektu.

  • Zadania dotyczące poradnictwa zawodowego

    Od października w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz technikum z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie realizowane będą zadania dotyczące poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

    Celem ogólnym jest:

    Przygotowanie uczniów do funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz do świadomego wyboru drogi zawodowej i ścieżki edukacyjnej.