MONITORING WIZYJNY

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Wrocławska 30a 59-400 Jawor (siedziba główna), informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany.

Monitoring wizyjny obejmuje budynki oraz teren wokół nich:

  1. przy ul. Wrocławskiej 30a (kompleks boisk sportowych „Orlik”, teren bezpośrednio przylegający do budynku, wejście główne i wejścia boczne, świetlica, korytarze na parterze, I i II piętrze, częściowo schody;
  2. przy ul. Dworcowej 10 (aula, pracownia mechatroniki, korytarze na parterze i I piętrze, hall, teren bezpośrednio przylegający do budynku, wejście główne i boczne, parking);
  3. przy ul. Wiejskiej 5 (teren bezpośrednio przylegający do budynku, wejście główne i boczne, parking, korytarze na parterze i I piętrze);

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Wrocławskiej 30a, ul. Dworcowej 10 oraz Wiejskiej 5.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.