Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ruszamy z rekrutacją do udziału w projekcie pt. "HOLA ERASMUS+ W HISZPANII!"

W ramach projektu dwie grupy uczniów po 19 osób wyleci w terminie 7 kwietnia do 5 maja 2018 r. oraz od 5 maja do czerwca 2018 r. do pięknej Andaluzji w Hiszpanii na 4 tygodniowe praktyki zawodowe w firmach branży ekonomicznej, mechanicznej, logistycznej oraz informatycznej.

Regulamin rekrutacji na staż w Hiszpanii w ramach programu ERASMUS+

Projekt mobilności pt. "Hola Erasmus+ w Hiszpanii!" nr: 2017-1-PL01-KA102-037333
Edycja na rok 2017/2018

W Projekcie udział brać mogą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum i ZSZ z PCKZiU w Jaworze.

Rekrutacja na wyjazd do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+ odbywa się na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników oraz osiągnięć w poprzednim roku szkolnym. Podstawą udziału w rekrutacji punktowej jest brak ocen niedostatecznych i klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów.

Poniżej umieszczono kategorie razem z rozpisanymi kryteriami punktacji:

  1. Zaangażowanie w życie klasy i szkoły (np.: udział w konkursach, wyjściach, imprezach, w których uczeń reprezentuje szkołę lub klasę; organizacja akademii, uroczystości, dni otwartych itp.) – od 0 do 5 pkt. – ocena komisji rekrutacyjnej na podstawie opinii wychowawcy i nauczycieli uczących w szkole.
  2. Średnia ocen końcowo-rocznych z przedmiotów zawodowych (przynajmniej 4) – od 0 do 5 pkt.
Średnia ocen Liczna punktów
powyżej 4,75 5
4,75 – 4,50 4
4,49 – 4,00 3
3,99 – 3,75 2
3,74- 3,5 1

 

  1. Ocena semestralna z języka angielskiego (minimum 3) – od 0 do 5 pkt.
Ocena Liczna punktów
6 5
5 4
4 3
3 2
2 1

 

  1. Zachowanie (tylko bardzo dobre i wzorowe) – od 0 do 5 pkt.
Ocena Liczna punktów
wzorowe 5
bardzo dobre 4
dobre 3
poprawne 2
nieodpowiednie 1

 

  1. Frekwencja (minimum 80%) – od 0 do 5 pkt.
Ocena Liczna punktów
100% - 95% 5
94% - 90% 4
89% - 85% 3
84% - 80% 2
79% - 75% 1

W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej, łącznej liczby punktów, o kolejności na liście decydować będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor Szkoły, Kierownik Szkolenia Praktycznego oraz wychowawca, która przeprowadzi z każdym uczestnikiem rozmowę kwalifikacyjną, wynikiem będzie ocena pozytywna lub negatywna.