Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Programista to bardzo prestiżowy i poszukiwany aktualnie zawód na rynku pracy.

Komputery i oprogramowanie dostępne jest aktualnie w każdej dziedzinie życia, a szczególnie życia zawodowego. Gdzie się nie obejrzysz potrzebna jest osoba z kompetencjami, która fachowo będzie zarządzać lub programować urządzenia i aplikacje na nich działające.
Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne. Pomoże Ci to zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

 • nauka trwa 5 lat
 • zawód: technik programista
 • pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
 • 2 laboratoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń;
 • uzyskasz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom zawodowy wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych (w kraju i za granicą).

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: j. angielski, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji 

Przedmioty nauczane w bloku zawodowym to m.in.:

 • witryny i aplikacje internetowe (INF.03);
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych (INF.03);
 • systemy baz danych (INF.03);
 • tworzenie i administrowanie bazami danych (INF.03);
 • podstawy programowania (INF.04);
 • programowanie obiektowe (INF.04);
 • programowanie aplikacji webowych i mobilnych (INF.04);
 • tworzenie programów i aplikacji desktopowych (INF.04);
 • Tworzenie aplikacji webowych (INF.04);
 • Tworzenie aplikacji mobilnych (INF.04);

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci będą fachowcami przygotowanymi do pracy na stanowiskach:

 • programisty w językach m.in.: C++, PHP, SQL, Java;
 • operatora baz danych;
 • administratora serwisów internetowych;
 • webmastera;

Po ukończeniu nauki w naszej szkole masz wiele możliwości:

 • jeśli chcesz się dalej uczyć – możesz kontynuować naukę na studiach informatycznych lub pokrewnych zdobyć inne kwalifikacje;
 • jeśli chcesz pracować – możesz podjąć pracę zawodową jako programista w firmach komputerowych, zespołach programistycznych tworzących oprogramowanie, sklepach, agencjach reklamowych, bankach, ośrodkach przetwarzania danych i innych;
 • możesz również prowadzić własną firmę w sektorze IT;
 • możesz połączyć pracę z nauką (np. na studiach zaocznych);

 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE KANDYDATÓW

 • umysł twórczy, analityczny i logiczny,
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
 • szybka orientacja,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • wytrwałość i celowość działania,
 • twórcza wyobraźnia,
 • dokładność i systematyczność,
 • zdolność koncentracji,
 • chęć stałego doskonalenia się,
 • podatność na innowacje,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • umiejętność współpracy z innymi,
 • dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03. - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie