Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie.

 • nauka trwa 5 lat
 • zawód: technik informatyk
 • pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;
 • 2 laboratoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń w kwalifikacji:
  • administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu TECHNIK INFORMATYK.

Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.

 

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

 • systemy operacyjne (INF.02);
 • urządzenia techniki komputerowej (INF.02);
 • lokalne sieci komputerowe (INF.02);
 • eksploatacja urządzeń techniki komputerowej (INF.02);
 • administracja systemami operacyjnymi (INF.02);
 • eksploatacja lokalnych sieci komputerowych (INF.02);
 • witryny i aplikacje internetowe (INF.03);
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych (INF.03);
 • systemy baz danych (INF.03);
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych (INF.03);

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci będą fachowcami przygotowanymi do pracy na stanowiskach:

 • administratorów sieci i systemów serwerowych,
 • operatorów baz danych,
 • administratorów serwisów internetowych,
 • webmaster;
 • serwisantów sprzętu komputerowego.

Umożliwia to prace w firmach posiadających sieci komputerowe, firmach komputerowych, sklepach, agencjach reklamowych, bankach, ośrodkach przetwarzania danych i innych. 

W ramach specjalizacji przygotowywani są do prowadzenia własnej firmy.

 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE KANDYDATÓW

 • umysł twórczy, analityczny i logiczny,
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
 • szybka orientacja,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • wytrwałość i celowość działania,
 • twórcza wyobraźnia,
 • dokładność i systematyczność,
 • zdolność koncentracji,
 • chęć stałego doskonalenia się,
 • podatność na innowacje,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • umiejętność współpracy z innymi,
 • dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie

 Technik informatyk - plakat