Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„…Wybierz sobie zawód, który lubisz,
a całe życie nie będziesz musiał pracować…”
Konfucjusz

TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

mini 05

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ LOGISTYKI W PCKZiU W JAWORZE?

TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością!

Logistyka to branża, która w zglobalizowanym świecie odgrywa coraz większą rolę, a co za tym idzie logistycy są jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych, zarówno tych działających lokalnie, jak i potężnych, międzynarodowych graczy.

Kluczem do kariery jest specjalistyczne wykształcenie. Absolwent, który ukończył PCKZiU w Jaworze jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane przez pracodawców. Jeśli zastanawiasz się jaką szkołę wybrać postaw na naukę w PCKZiU!

NOWOCZESNY ZAWÓD SZANSĄ NA CIEKAWĄ PRACĘ!

Zawód dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są przedsiębiorczy i odważni, mają zdolności organizacyjne oraz potrafią planować.

Dzięki kształceniu w naszej Szkole:

 • uzyskasz świadectwo oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 • nabędziesz doświadczenie zawodowe w ramach praktyk zawodowych w działach różnych podmiotów gospodarczych, nie tylko logistycznych, transportowo-spedycyjnych, ale i przemysłowych czy usługowych (w kraju i za granicą);
 • odbędziesz zajęcia w nowoczesnych i bardzo dobrze wyposażonych pracowniach logistycznych;
 • weźmiesz udział w warsztatach logistycznych: WSL Poznań, MWSLIT Wrocław, UE Jelenia Góra oraz w rozmaitych wycieczkach logistycznych do przedsiębiorstw z branży TSL;
 • weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach przedmiotowych;
 • poznasz ciekawych ludzi – przedstawicieli branży TSL.

Absolwent technikum logistycznego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
 • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
 • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.


Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 5 lat

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji i po ich zaliczeniu uzyskają tytuł technika logistyka.

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów

 • realizacja procesów magazynowych
 • obsługa magazynów przyprodukcyjnych
 • obsługa magazynów dystrybucji

Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu

 • planowanie i organizowanie procesów transportowych
 • planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
 • dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych
 • jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów)
 • biegle posługują się językami obcymi, a także doskonale radzą sobie z obsługą komputerów.

Kwalifikacje zdobyte w zawodzie technik logistyk, po zdobyciu świadectwa maturalnego, mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych.


Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się: technik logistyk
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi;
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji;
 • podzielność i koncentracja uwagi;
 • dobra pamięć;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność wnioskowania;
 • dokładność;
 • zdolność prowadzenia analiz porównawczych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie