Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powiatowe CEntrum Pomocy Rodzinie w Jaworze informuje, że Powiat Jaworski w 2024 r. kontynuuje realizację programu "Aktywny samorząd" skierowanego do osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu osoby niepełnosprawne będa mogły otrzymac m.in. dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w zyciu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

1. znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,

2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zakres pomocy udzielanej w ramach programu:

1. opłata za naukę (czesne),

2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

3. dodatek na opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Wnioski należy składać w terminie: do 10.10.2024 r. (dla wniosków dotyczacych roku akademickiego 2024/2025).

Osoby niepełnosprawne w bieżącym roku mogą sie ubiegać o dofinansowanie w ramach programu, składając wniosek wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

Wnioski wraz z załącznikami znajduja się na portalu SOW.

Więcej informacji pod nu telefonu 76 871 14 11 wew. 12.

Warunki dofinansowania szczegółowo opisane są w dokumencie pod nazwą: "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu - "Aktywny samorząd" w 2024 roku znajdującym się na stronie www.pfron.org.pl