Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie.

 • nauka trwa 4 lata
 • zawód: technik informatyk
 • język niemiecki
 • język angielski
 • trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
 • 2 labolatoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń w kwalifikacjach:
  • montaż i eksploatacjia komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
  • projektowanie lokalnych sieci komputerowych o administrowanie sieciami;

Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu TECHNIK INFORMATYK.

Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 • E.12 - montaż i eksploatacjia komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
 • E.13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych o administrowanie sieciam;
 • E.14 - tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami;

Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

 • systemy operacyjne (E.12);
 • urządzenia techniki komputerowej (E.12);
 • diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych (E.12);
 • sieci komputerowe (E.13);
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (E.13);
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych (E.12);
 • witryny i aplikacje internetowe (E.14);
 • projektowanie aplikacji internetowych (E.14);
 • systemy baz danych (E.14);
 • administracja bazami danych (E.14);

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci będą fachowcami przygotowanymi do pracy na stanowiskach:

 • administratorów sieci i systemów serwerowych,
 • operatorów baz danych,
 • administratorów serwisów internetowych,
 • webmaster;
 • serwisantów sprzętu komputerowego.

Umożliwia to prace w firmach posiadających sieci komputerowe, firmach komputerowych, sklepach, agencjach reklamowych, bankach, ośrodkach przetwarzania danych i innych. 

W ramach specjalizacji przygotowywani są do prowadzenia własnej firmy.

 

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE KANDYDATÓW

 • umysł twórczy, analityczny i logiczny,
 • zdolność do pamięciowego obejmowania logicznych ciągów działań,
 • szybka orientacja,
 • zdolność przewidywania skutków decyzji,
 • wytrwałość i celowość działania,
 • twórcza wyobraźnia,
 • dokładność i systematyczność,
 • zdolność koncentracji,
 • chęć stałego doskonalenia się,
 • podatność na innowacje,
 • samodzielność, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 • jasne i precyzyjne formułowanie myśli,
 • umiejętność współpracy z innymi,
 • dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie

 Technik informatyk - plakat