Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„…Wybierz sobie zawód, który lubisz,
a całe życie nie będziesz musiał pracować…”
Konfucjusz

TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE

mini 05

TECHNIK LOGISTYK jest to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, zwłaszcza, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.


Nauka w technikum kształcącym w zawodzie TECHNIK LOGISTYK trwa 4 lata. Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

mini technik logistyk

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – egzamin odbywa się pod koniec klasy drugiej.

 1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji 
 2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
 3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych - egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

 1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
 2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych - egzamin odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

 1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
 2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, spedycyjnych
 • jednostkach miejskich usług infrastrukturalnych (komunikacja miejska, gospodarka odpadami, dystrybucja towarów)
 • biegle posługują się językami obcymi, a także doskonale radzą sobie z obsługą komputerów.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po zdobyciu dyplomu maturalnego mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych.


W związku z udziałem naszej szkoły w projekcie Wirtualne  Laboratoria (www.laboratoria.wsl.com.pl) uczniowie technikum logistycznego uczestniczą w zajęciach prowadzonych w oparciu o system  Epicor iScala.  Po skończonych zajęciach uczniowie mogą otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu  podstawowego lub rozszerzonego Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Epicor iScala.  Certyfikat stanowi potwierdzenie nabytych umiejętności wzakresie obsługi systemu iScala i w przyszłości z pewnością przyda się uczniom na rynku pracy.


Kandydat do zawodu powinien charakteryzować się: tech log
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi;
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji;
 • podzielność i koncentracja uwagi;
 • dobra pamięć;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność wnioskowania;
 • dokładność;
 • zdolność prowadzenia analiz porównawczych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie z Przychodni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie
 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie