20 Wrzesień 1946

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej

27 Wrzesień 1946
Wiosna 1947

Zwiększenie sal lekcyjnych

Przyznano szkole budynek nr 8 przy ul. Łąkowej. Zwiększyła się liczba sal lekcyjnych, a także uzyskano pomieszczenia administracyjne.

  1948/49  
  1949/50  

Powołanie do życia CUSZ

Zostaje powołany do życia Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego ( CUSZ), który przejmuje od Ministerstwa Oświaty szkolnictwo zawodowe. Szkoła nasza przechodzi pod Dyrekcję Okręgową Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu. Nowym Dyrektorem szkoły zastaje Stanisław Kułakowski.

1 Wrzesień 1950
  1952/53  

Nowe kierownictwo, czas zmian

Kierownictwo szkoły obejmuje Eugeniusz Cieśla a szkoła zostaje przemianowana na Zasadniczą Szkołę Metalową, ponieważ szkoli tylko samych metalowców. Dział krawiecki zostaje zlikwidowany. Szkoła nawiązała współpracę z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym, który stał się jej zakładem opiekuńczym.

  1953/54  
  1954  

Remont pomieszczeń warsztatowych

Przeprowadzono ważny remont pomieszczeń warsztatowych i uruchomiono nowe działy - kuźnię i stolarnię.

  1954/55  
  1955/56  

Nowa nazwa szkoły

Szkoła zmienia nazwę na Zasadniczą Szkole Mechanizacji Rolnictwa, bowiem jej głównym celem miało być przygotowanie wykwalifikowanych mechanizatorów dla rolnictwa. Zmiana profilu zawodowego spowodowała, że szkoła przestała być dla koedukacyjna, ponieważ młodzież uczącą stanowili wyłącznie chłopcy. Szkoła ma już 8 oddziałów i nowe kierunki kształcenia: mechanik traktorzysta, ślusarz maszyn rolnych i ślusarz maszynowy. Posiada,oprócz budynku szkolnego przy ul. Świerczewskiego 8, dwa budynki internackie: przy ul. Reja 3 wraz ze stołówką i przy ul. Wrocławskiej wraz ze świetlicą ( po przeniesionej do Piławy Górnej Zasadniczej Szkole Kamieniarskiej).

Grudzień 1955
  1956/57  

Roczny kurs traktorzystów

Szkoła dla potrzeb POM - u prowadzi roczny kurs traktorzystów, dla uczniów, którzy ukończyli 17 rok życia. W zamian za zajmowane dotychczas trzy budynki w rozproszeniu i salę gimnastyczną szkoła otrzymuje jeden duży budynek przy ul. Starojaworskiej 26 ( całość posesji przejęto od Dyrekcji Kamieniołomów w Zimniku), który łączy szkołę, internat, świetlicę i bibliotekę, a nawet zastępczą salę gimnastyczną.

30 Październik 1956
  1957/58  

Szkoła pod Ministerstwem Oświaty

Szkoła przechodzi z powrotem pod Ministerstwo Oświaty. Jednocześnie z jednorocznego procesu szkolenia traktorzystów znów przeszła na trzyletni cykl nauczania. Ponownie otwarto tradycyjny i istniejący do dziś kierunek ślusarski, uruchomiono trzy klasy pierwsze o kierunku : mechanik maszyn rolniczych oraz cztery klasy drugie o tym samym kierunku, przyjmując uczniów z ukończoną klasą pierwszą ze zlikwidowanych podobnych szkól, m.in. z Gryfowa i Bolesławca. Szkole przyznano etat zastępcy dyrektora. Na to stanowisko został powołany Jerzy Dziduszko, inżynier mechanizacji rolnictwa.

  1958/59  
  1959/60  

Nowe typy klas

Przybywa klas nowego typu. Na bazie kierunku mechanik maszyn rolniczych otwarto jeden oddział klasy pierwszej dla absolwentów szkół przysposobienia rolniczego.

  1959/60  
  1960/61  

Nowy kierunek - Tokarz

Do istniejących kierunków kształcenia dochodzi nowa specjalność - tokarz. Jego powstanie spowodowało rozwój warsztatów szkolnych i wzrost ich produkcji oraz przyznanie szkole etatu zastępcy kierownika warsztatów.

18 Czerwiec 1962
  1963/64  

Uzyskanie zgody

Uzyskano zgodę na budowę szkoły i warsztatów.

  1965/66  
  1966/67  

Trzy szkoły

Działają trzy szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca i Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W grudniu szkoła zyskuje nowego dyrektora - Kazimierza Grabarczuka.

  1967/68  
  1968/69  

Kierunek dla dziewcząt i ZSR

Otwarto nowe kierunki kształcenia: sprzedawca (dla dziewcząt) i kierowca mechanik samochodowy. Szkoła Przysposobienia Rolniczego przekształcona zostaje w Zasadniczą Szkołę Rolniczą (trzy klasy).

  1969/70  
  1970/71  

Technikum Mechaniczne

W miejsce Technikum Mechanizacji Rolnictwa po SPR powstaje 3 - letnie Technikum Mechaniczne o specjalności : budowa maszyn dla absolwentów 3 - letniej ZSZ. Zamknięto przyjęcia do I klasy sprzedawców z braku zainteresowania zawodem i zapotrzebowania na absolwentów. Uruchomiono nowy kierunek szkolenia w ZSZ: ślusarz - spawacz, a dla potrzeb kierunku mechanik kierowca pojazdów samochodowych otwarto w starych warsztatach szkolnych, oddaną w listopadzie 1970 r., samochodową stację diagnostyczną.

19 Czerwiec 1971
  1972/73  

Rozpoczęcie roku i przemarsz

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się jeszcze w starej szkole przy ul. Starojaworskiej, ale zaraz potem nastąpił przemarsz do nowego budynku szkolnego przy ul. Wrocławskiej 30 A.

  1972  
Wrzesień 1973

Technikum o specjalności obróbki plastycznej

Z uwagi na duże zapotrzebowanie otwarto pierwszą klasę Technikum Mechanicznego dla Pracujących o specjalności obróbka plastyczna na podbudowie trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Otwarto również pierwszą klasę Liceum Ekonomicznego dla Pracujących o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw na podbudowie szkoły podstawowej oraz Liceum Zawodowego o specjalności mechanik urządzeń obróbki plastycznej (dla chłopców) na podbudowie szkoły podstawowej.

12 Październik 1973
  1974/75  

Policealne studium Zawodowe

Otwarto Policealne studium Zawodowe dla absolwentów liceów ogólnokształcących o specjalności: obróbka plastyczna, natomiast Zasadniczą Szkołę Rolniczą przeniesiono do Bolkowa w ramach łączenia szkół. Duży napływ kandydatów do szkoły dla pracujących spowodował otwarcie w drugim półroczu dwóch oddziałów klasy pierwszej technikum o specjalnościach: obróbka plastyczna i obróbka skrawaniem. Jednocześnie wraz z wypuszczeniem absolwentów klasy drugiej Szkoła Przysposabiająca do Zawodu zakończył swą działalność.

  1975/76  
  1976/77  

Film i warsztaty szkolne

Szkoła 21 maja 1977 r. uroczyście obchodzi XXX - lecie. W związku z tą uroczystością nakręcono film o szkole pt. "Szansa". W czerwcu 1977 r. oddano do użytku nowe warsztaty szkolne.

  1977/78  
1 Września 1977

Warsztaty szkolne

Otwarto nowe warsztaty szkolne.

14 Październik 1977
  1978/79  

Policealne Studium Zawodowe

Ponownie otwarto dwuletnie Policealne Studium Zawodowe o specjalności: mechanizacja rolnictwa dla absolwentów liceów ogólnokształcących i po raz pierwszy Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących o kierunku ogólnomechanicznym dla absolwentów szkół podstawowych.

  1979/80  
  1981/82  

Pięciodniowy tok pracy

Z sześciodniowego tygodnia pracy szkoła przeszła na pięciodniowy tok pracy. Kierunki szkolenia nie zmieniły się.

  1982/83  
9 Lipiec 1984

Odejście długoletniego dyrektora szkoły

Odszedł na zawsze długoletni dyrektor szkoły - mgr Kazimierz Grabarczuk.

  1984/85  
12 Luty 1986

"Za zasługi dla miasta Jawora"

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jaworze nadało Zespołowi Szkół Zawodowych w Jaworze godność "Za zasługi dla miasta Jawora".

  1986/87  
  1988/89  

Zniesienie obowiązku odbywania sobotnich zajęć

Utworzono drugi ciąg Liceum Zawodowego o specjalności pracownik administracyjno - biurowy. Otworzono też nowy kierunek w klasach dokształcających - monter podzespołów elektronicznych z praktyką w jaworskiej folli dzierżoniowskich Zakładów Radiowych "Diora". Zniesiono też obowiązek odbywania zajęć lekcyjnych w soboty pracuje według odrębnego planu.

  1989/90  
1 Września 1989

Zmiana dyrekcji szkoły

W związku z odejściem na emeryturę Jerzego Parola, na stanowisko dyrektora szkoły powołano Jana Okińskiego.

  1992/93  
  1994/95  

Bursa przekształcona na internat

Z końcem roku szkolnego odszedł na emeryturę dyrektor szkoły Jan Okiński. W czerwcu 1995 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, jednak nie został rozstrzygnięty.

2 Październik 1995
  1995/96  

Remont dachu i wyposażenie warsztatów

Wyposażono stację diagnostyczną na warsztatach szkolnych w nowe urządzenia oraz przeprowadzono remont dachu na warsztatach.

  1996/97  
  1998/99  

Nowe kierunki 4 - letnie

Otwarto nowe kierunki - 4 - letnie : Liceum Handlowe w zawodzie technik handlowiec i Liceum Ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw w zawodzie technik ekonomista (oba na podbudowie szkoły podstawowej). Otwarto również Ośrodek Kursowy.

  1999/2000  
  2000/1  

Remont, ocieplenie budynku szkoły

W szkole został przeprowadzony remont. Została wymieniona stolarka okienna a cały budynek został dodatkowo ocieplony. Stara kotłownia została wymieniona na bardziej nowoczesną, gazową.