Zasadniczna Szkoła Zawodowa

 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

   


  Nauka w Branżowej Szkole I stopnia (dawniej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa) trwa 3 lata. Kształcąc się w branżowej szkole uzyskujesz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Możesz przygotować się również do prowadzenia własnej firmy. Zdobyta wiedza i umiejętności dają Ci możliwości kontynuowania nauki w szkole dla dorosłych.

   Zajęcia praktyczne realizowane w szkole w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych dla zawodów:

  OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

  Kwalifikacja:
  Użytkowanie obrabiarek skrawających (MG.19.)

  Umiejętności:
  1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
  2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
  3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
  4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

  ŚLUSARZ

  Kwalifikacja:
  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (MG.20.)

  Umiejętności:
  1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
  2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
  3. Wykonywanie połączeń materiałów
  4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  Kwalifikacja:
  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (MG.18.)

  Umiejętności:
  1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych