Technik informatyk

 • Logo GIMTITo już dziewiąty finał Powiatowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów GIMTI.Od dziewięciu lat organizatorzy tego prestiżowego konkursu - Zespół Nauczycieli Przedmiotów Informatycznych, udowadniają, że pomimo trudnych warunków finansowych, z jakimi borykają się szkoły, są w stanie zapewnić bardzo atrakcyjne nagrody. Takich nagród zazdroszą Nam  nawet organizatorzy konkursów krajowych!

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z Jawora i miejscowości ościennych. Od początku, celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych uczniów szkół gimnazjalnych, rozwijanie twórczego myślenia i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu oraz stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki.

 • W środę 19.12.2018 r. uczniowie klasy 2A (technik informatyk) odbyli swoją pierwszą sesję Mystery Skype!

  To zabawa, którą zaproponował nam Pan Sławomir Pieszczek - nauczyciel przedmiotów informatycznych. Chciał nam pokazać, w jaki sposób możemy wykorzystać technologię do rozwijania swoich umiejętności językowych. Przecież jako przyszli technicy informatycy powinniśmy sprawnie posługiwać się zarówno technologią informacyjną, jak i językiem angielskim ;-)

 • Nikogo nie trzeba przekonywać, że specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie.

  • nauka trwa 4 lata
  • zawód: technik informatyk
  • trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
  • 2 labolatoria wyposażone w najnowszy sprzęt do ćwiczeń w kwalifikacjach:
   • montaż i eksploatacjia komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
   • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;

  Komputeryzacja we wszystkich dziedzinach gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu TECHNIK INFORMATYK.

  Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie aktywnego, odpowiedniego wykształconego i skutecznie działającego specjalisty, który zdobędzie wiadomości oraz umiejętności praktyczne zdobycie dobrej pracy i dalszy nieustanny rozwój.

  Zdobędziesz następujące kwalifikacje:

  • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

  Przedmioty nauczania w bloku zawodowym to m.in.:

  • systemy operacyjne (EE.08);
  • urządzenia techniki komputerowej (EE.08);
  • eksploatacja urządzeń techniki (EE.08);
  • lokalne sieci komputerowe (EE.08);
  • administracja systemami operacyjnymi (EE.08);
  • montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych (EE.08);
  • witryny i aplikacje internetowe (EE.09);
  • tworzenie stron i aplikacji internetowych (EE.09);
  • projektowanie baz danych (EE.09);
  • systemy baz danych (EE.09).