Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk
Monster w PCKZiU
Previous Next Play Pause
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kursy i szkolenia w PCKZiU Kursy i szkolenia w PCKZiU
Technik informatyk Technik informatyk
Monster w PCKZiU Monster w PCKZiU
loading...

GIMTI

loading...

DBI

loading...

Informatyka

loading...

WF

loading...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

31 sierpnia 2017 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze zakończył się projekt „Wiedza otwiera nowe horyzonty” z realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Głównym Beneficjentem Projektu był Powiat Jaworski. Projekt skierowany był do 46 osób dorosłych.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w następujących szkoleniach:

  1. Zajęcia z języka angielskiego, przygotowujące uczestników do końcowego zewnętrznego egzaminu (TELC/TOEIC lub równoważnego);
  2. Zajęcia z języka niemieckiego, przygotowujące uczestników do końcowego zewnętrznego egzaminu (TELC/TOEIC lub równoważnego);
  3. Zajęcia komputerowe (TIK), przygotowujące uczestników do końcowego zewnętrznego egzaminu.

Udział w szkoleniach i materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika były bezpłatne. Dodatkowym elementem, wspomagającym naukę, była możliwość korzystania platformy edukacyjnej. Dzięki temu Słuchacze mieli dostęp do dodatkowych materiałów i ćwiczeń oraz możliwość dodatkowego, bezpośredniego komunikowania się z Wykładowcą przez Internet.

Cel główny projektu został zrealizowany. Wszyscy uczestnicy zajęć podnieśli swoje kompetencje oraz umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, niemieckim oraz w zakresie TIK. Nabyte kompetencje umożliwiły zdobycie zewnętrznych certyfikatów i przyczyniły się do trwałej poprawy pozycji uczestników projektu na rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu zgodnie stwierdzili, że bardzo dobrze będą wspominać zajęcia. Uważają, że był to nie tylko czas wytężonej nauki, ale również mile spędzone chwile. Udział w projekcie był nie tylko okazją do zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Równie ważne jest podwyższenie samooceny i wiary we własne możliwości, tak ważne na konkurencyjnym rynku pracy.